محافظت پیشرفته در برابر باج افزار رمزگذاری – آپدیت جدید آنتی ویروس دکتر وب